Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 15 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Prowadzone rejestry i ewidencje

Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Nazwa jednostki: DZIEKANAT WYDZIA?U GEODEZJI

GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

lp.

Nazwa rejestru

Symbol rejestru

1.     

uchwa?y Rady Wydzia?u

00-0012

2.     

zarz?dzenia Dziekana

00-0012

3.     

decyzje Dziekana

00-0012

4.     

rejestr wydanych indeksów i legitymacji studenckich

MEN-II-21 SW

5.     

ksi?ga druków ?cis?ego zarachowania

PU-K 210

6.     

ksi?ga dyplomów

MEN-3/14.1/II-15 SW

7.     

album studenta

MEN-II-5SW

8.     

rejestr umów o kszta?cenie

kod W-?u/kod kier./rok/lp.

9.     

rejestr umów o dzie?o

lp./kod W-?u/rok/UD

10.           

rejestr umów zlecenia

lp./kod W-?u/rok/UZ

11.           

upowa?nienia 

lp./kod W-?u/rok

12.           

za?wiadczenia do kredytu studenckiego

lp./system studiów/rok akad.

13.           

za?wiadczenia do ZUS dot. „kapita?u pocz?tkowego”

lp./rok

14.           

za?wiadczenia dla absolwentów

lp./rok

15.           

ewidencja studentów ubezpieczonych

lp./rok akademicki

16.           

dziennik korespondencyjny

kod W-?u/nr akt/lp./rok

17.           

ewidencja korespondencji wys?anej

-

18.           

delegacje s?u?bowe

lp./rok

19.           

ksi?ga inwentarzowa – ?rodki trwa?e

011 i 012

20.           

ksi?ga inwentarzowa - wewn?trzna

0301

21.           

spis zdawczo-odbiorczy

lp.

22.           

ksi??ka kontroli sanitarnej

Ksn-1

23.           

lista obecno?ci pracowników

-

24.           

karta ewidencyjna czasu pracy pracownika

-

 

 

informacj? wytworzono:

Dziekanat Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

za tre?? odpowiada:

mgr Anna Rycharska

data wytworzenia:

24-01-2007 r.

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 922 razy (w tym z UWM 54 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-08
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa